Marek Iwiński

marek iwiński           
               

               
                witraż - kompozycja 2016
               

                                                                                                                                              
             MAREK IWIŃSKI

Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, dyplom z wyróżnieniem
projektownie graficzne - realizacja scenografii.

Studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
W 1995 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego
i malarstwa ściennego i witrażu prof. Andrzeja Dyakowskiego
Studiował również na Wydziale Pedagogicznym Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Prezentował swe prace na wielu wystawach w kraju i za granicą /Niemcy, Włochy, Ukraina, Brazylia, Cypr, Litwa, Grecja/. Marek Iwiński od 2013 roku pełni funkcję Plastyka Miasta Bydgoszczy oraz Sekretarza Rady ds.Estetyki przy Prezydencie Miasta. Jest wykładowcą w Zakładzie Wzornictwa i Katedrze Sztuk Wiualnych UTP oraz Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Design w Biznesie.


 

 

 Marek Iwiński - na wernisażu w Galerii BWA Kantorek - grudzień 2011                
   

                     

              Marek Iwiński - Witraż - oprawiony w stare drewno, metale szlachetne /270 x 450/

- Otrzymał I Nagrodę w konkursie na rysunek (Nagroda Prezydenta Gdańska) 1991r


- Otrzymał I Nagrodę w konkursie na portret Jana Pawła II (BWA Bydgoszcz -1999),

   /obecnie obraz znajduje się w Sali Sesyjnej UM w Bydgoszczy/
 
- Otrzymał I Nagrodę w konkursie na Plakat na Cyprze - 2002 r.
 
- Otrzymał I Nagrodę w konkursie na plakat w Brazylii w 2003 r.

- Otrzymał I Nagrodę w konkursie malarsko-fotograficznym pt."Podwórko" w 2010 r.

 

 
      
      
      

  Wystawy i prezentacje

1988  Wystawa poplenerowa rzeżby, Bydgoszcz
1991  Wystawa pokonkursowa rysunku Zbrojownia Gdańsk
1993  Malarstwo – wystawa – Gdańska Szkoła Muralu – Zakopane
1994  Malarstwo Hamburg – Niemcy
1994  Performence – Wenecja – Włochy
1994  Malarstwo – Monachium – Niemcy
1997  Malarstwo – Wystawa obrazów Jelenia Góra
1998  4 Biennale Sztuki, BWA Bydgoszcz
1998  Wałbrzyska Galeria Sztuki – „Zamek Książ”
1999  Wystawa - Portretów Jana Pawła II - Galeria Miejska BWA Bydgoszcz
2000  5 Biennale Sztuki, BWA Bydgoszcz
2000 „Nasze prezentacje”, Ratusz Miejski Münster, Niemcy
2002  Wystawa pokonkursowa plakatów – Cypr
2003  Wystawa obrazów – Bydgoszcz w Literaturze, BWA Bydgoszcz
2003  Wystawa pokonkursowa plakatów – Brazylia
2004  Warsztaty Plastyczne – malarstwo ścienne – w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy
2004  Prezentacja obrazu – Ratusz Miejski w Bydgoszczy – Wejście Polski do Unii Europejskiej
2004  Galeria Sztuki Węgliszek – wystawa obrazów – Bydgoszcz
2005  Galeria Dom i Styl – wystawa obrazów
2005  Warsztaty Plastyczne – Scenografia w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy
2005  Wystawa – prezentacja obrazów Hotel City w Bydgoszczy
2005  Wystawa - PATRAS – GRECJA -  „Polish – Greek Exhibition”
2006  Wystawa– projekt, opracowanie graf. – „Polskie Lotnictwo Wojskowe na Pomorzu 1920-2006”
          – Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy

2008  Prezentacja Portretu Rektora UTP w Bydgoszczy prof. Zbigniewa Skindera
2010  Wystawa - „HALLO! Szkoła Bydgoska”  - Galeria Miejska BWA Bydgoszcz
2010  Wystawa pokonkursowa „Podwórko” – TIK Bydgoszcz
2011  Art & Heaven Galeria Autorska – prezentacja obrazów
2011  Wystawa „Mosty” - Galeria BWA Kantorek Bydgoszcz
2012  Wystawa pokonkursowa na festiwalu - "Ster na Bydgoszcz" - Muzeum Kanału Bydgoskiego  
         - /wyróżnienie/ - Wyspa Młyńska w Bydgoszczy
2012  Wystawa - Pejzaż malarski - Rok Leona Wyczółkowskiego - 
         - Galeria Biura Wystaw Artystycznych - Bydgoszcz
2012  Wystawa - Inspiracje Wyczółkowskim - Galeria BWA Kantorek Bydgoszcz
2013  Galeria Art & Heaven – prezentacja obrazów
2014  Wystawa - w ramch festiwalu "Synteza Sztuk" - Wilno - Litwa
2014  Wystawa - Galeria Wieży Ciśnień - Bydgoszcz

2015  Wystawa - w ramch festiwalu "Synteza Sztuk 2015" - Galeria Biura Wystaw Artystycznych
2015  Wystawa Jubileuszowa 20 - lecie pracy twórczej - Galeria Wieży Ciśnień Bydgoszcz
2015  Wystawa w ramach festiwalu "Synteza Sztuk" - Ukraina
2015  Wystawa "Opowieści Wigilijne - obraz, słowo, muzyka" -  Galeria Muzeum Wodociągów
2016  Galeria Biura Wystaw Artystycznych "Synteza Sztuk 2016"
2016  Wystawa Interdyscyplinarna - Galeria Sztuki Wieża Ciśnień - Bydgoszcz

2017  Wystawa interdyscyplinarna "Synteza Sztuk 2017" Biuro Wystaw Artystycznych
 
2018  Wystawa poplenerowa - Międzynarodowego pleneru malarskiego - "Beskid pędzlem malowany"

2018 
Wystaw
a  „POLONIA RESTITUTA” z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

                                          
                            
                                       portret Rektora UTP prof. Z.Skindera


                          
Jest współtwórcą Multimedialnej Mapy Bydgoszczy, 2003/2004r.
Autor witrażu w Dworze Artusa w Gdańsku
Jest współtwórcą muralu - malowidła na budynku na budynku Teatru im. S. I. Witkiewicza "WITKACEGO" w Zakopanem
Realizacja fresku w Konsulacie Polskim w Hamburgu.
Jest twórcą opracowania graficznego książki roku 2003 "Bydgoszcz w literaturze" - prezentacja cyklu obrazów inspirowanych grafikami do książki - wieczór literacki BWA Bydgoszcz

                    

 

 

 


Współpracował z Janem Machulskim tworząc scenografię oraz plakaty do sztuk teatralnych.
Prezentował swoje prace w Bydgoszczy na wystawach między innymi w Galerii BWA,  w Galerii Wieży Ciśnień, Galerii Art & Heaven, Galerii BWA Kantorek, Hotelu City, Galerii Dom i Styl oraz w Galerii w Węgliszku.
Pracuje z młodzieżą, między innymi, tworzy w Muzeum ogromne malowidło ścienne "Rajski Ogród" oraz scenografię.
Pracował jako pedagog w Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy.
Zajmuje się malarstwem olejnym, ściennym, rzeźbą, witrażem, grafiką oraz projektowaniem graficznym.

Gitarzysta - jazz-blues-rock

Jest członkiem ZPAP w Bydgoszczy,

 

 

 

 

                                                                                      Witraż -  2015

                  

 

                          
    
                          praca z cyklu - "szkice antyczne"
      
                  

  
                                                                                
Witraż - szkło, drewno, faktura - 2015 r.